Powierzchnie wysokoenergetyczne

Taśmy zabezpieczające do powierzchni o wysokiej energii

Powierzchnia o wysokiej energii, taka jak metal lub szkło, zwykle oznacza dobrą i łatwą przyczepność dla naszych taśm zabezpieczających bez śladu. Po usunięciu na taśmie pojawia się nieusuwalny napis o naruszeniu, powierzchnia przedmiotów pozostaje jednak idealnie czysta. Taśmy te dostępne są w różnych rozmiarach i kolorach.